ปลูกผมเทคนิค DHI

DHI Hair Transplant คืออะไร?

DHI (Direct Hair Implantation) คือการปลูกผมแบบ FUE ชนิดหนึ่ง แต่จะเพิ่มการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Implanter ในการปลูกร่วมด้วย

โดยอุปกรณ์ implanter จะช่วยในขั้นตอนการปักกราฟผม ที่จะสามารถทำได้พร้อมๆกับการกำหนดทิศทางและองศาของรากผมในคราวเดียวกันได้

โดยทั่วไปแล้ว การปลูกผมจำนวน 3,000 กราฟ ด้วยเทคนิค FUE ทั่วไป จะใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง ในขณะที่การใช้ Implanter อาจช่วยลดระยะเวลาการปลูกได้บางส่วน แต่การเตรียมรากผมในการปลูกผมแบบ DHI นี้จะต้องใช้เวลาในการบรรจุกราฟผมลงไปยังอุปกรณ์ Implanter ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาในการปลูกโดยรวมแล้วไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนัก คนไข้อาจต้องพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเพิ่มงบประมาณการปลูกผมไปกับค่าอุปกรณ์ Implanter สำหรับการปลูก FUE แบบ DHI นี้หรือไม่

สำหรับแม็กซ์แฮร์เราก็มีบริการปลูกผมโดยการใช้อุปกรณ์ Implanter เช่นกัน โดยเป็นทางเลือกสำหรับการบริการให้แก่คนไข้ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากคุณหมออีกครั้ง โดยคุณหมอจะพิจารณาโดยอ้างอิงจากวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่คนไข้เป็นอันดับแรก