ปลูกผมเทคนิค Non Shaven FUE

Non Shaven FUE คืออะไร?

Non-Shaven FUE (การปลูกผมโดยไม่ตัดผม) การปลูกผมโดยวิธี FUE แบบมาตรฐานนั้นจะต้องตัด หรือโกนผมด้านหลัง เพื่อเจาะเก็บกราฟผมไปปลูก ซึ่งทำให้คนไข้บางคนมีความกังวลใจเรื่องความสวยงาม และการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติหลังปลูกได้

        ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นวิธีการปลูกผม FUE แบบที่ไม่ต้องตัดผมด้านหลังขึ้น (Non Shaven FUE) ซึ่งยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีก 3 แบบ ได้แก่

         – Pretrim method : เป็นการตัดเล็มผมที่ต้องการเก็บจากด้านหลังทีละเส้น แล้วจึงใช้หัวเจาะกราฟ เจาะเส้นผมนั้นออกมาทีละกราฟ โดยสามารถเก็บกราฟที่มีความยาว 1-3 mm  เหมาะสำหรับคนที่มีลักษณะผมหยิก หรือหยักศก และไม่ได้ปลูกผมจำนวนมากนัก

        – Direct method : เป็นการเก็บผมโดยใช้หัวเจาะกราฟตัดผมขณะเจาะไปพร้อมกัน กราฟจะมีความยาวที่ 0.3-0.8 mm เหมาะสำหรับคนที่มีลักษณะผมตรง และต้องการปลูกจำนวนมากขึ้นกว่าแบบ Pretrim method 

         – Long hair method : เป็นการเก็บกราฟทั้งที่เป็นผมยาวได้เลย โดยใช้หัวเจาะกราฟ และเครื่องเก็บกราฟ ที่มีลักษณะจำเพาะพิเศษ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการมองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดในอนาคตได้คร่าวๆ ทั้งบริเวณที่เก็บกราฟผม และทิศทางความหนาแน่นของบริเวณผมที่ปลูก 

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ Non Shaven FUE

– ไม่ต่างจากการปลูกผม FUE แบบมาตรฐาน เพียงแต่ไม่ต้องตัดผมตรงบริเวณที่จะทำการเจาะเก็บกราฟด้านหลังศีรษะ

– ใช้เวลานานกว่าการปลูกผม FUE แบบมาตรฐาน ประมาณ 2-6 ชั่วโมง (หรือใช้เวลารวมประมาณ 8-12 ชั่วโมงต่อเคส แล้วแต่จำนวนกราฟ)

 

ข้อควรรู้ของการปลูกผมแบบ Non Shaven FUE

– การปลูกผมโดยวิธี Non shaven FUE นั้น จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำนานกว่าปกติ จึงทำให้มีระยะเวลาที่กราฟจะอยู่นอกร่างกายนานขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสื่อมคุณภาพของกราฟผมได้หากขาดการจัดเก็บกราฟที่ดีและรวดเร็วเพียงพอ ซึ่งก็จะส่งผลกับอัตราการอยู่รอด และการขึ้นของกราฟหลังปลูกผมในที่สุด การปลูกผมด้วยวิธีนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเพาะอีกด้วย

*** – การปลูกผมแบบ Long hair method คนไข้มักเข้าใจผิดว่าเป็นการปลูกผมยาวที่ผมยาวนั้นจะยาวต่อได้เลย แต่ในความเป็นจริงแล้วผมยาวที่นำมาปลูกจะคงอยู่ได้ในช่วงหลังปลูกเพียง 2-4 สัปดาห์แรกเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยร่วงออกเหมือนกับการปลูกผมแบบมาตรฐานปกติ และต้องรอผมที่ปลูกงอกยาวขึ้นมาใหม่จากรากในช่วงเดือนที่ 3 

– การปลูกผมแบบ Non Shave และ Long hair method คือการปลูกผมแบบไม่ตัดผม ทำให้ค่อนข้างมีความยากในการเจาะเก็บกราฟผมจากด้านหลังศีรษะ ซึ่งอาจส่งผลทำให้กราฟที่จัดเก็บได้ไม่สมบูรณ์ 100% เหมือนกับการปลูกผมแบบมาตรฐานปกติ 

การดูแลหลังปลูกผมแบบ Non Shave FUE การดูแลโดยรวมไม่ต่างจากการปลูกผมแบบมาตรฐาน แต่จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษหากทำแบบ Long hair method เนื่องจากผมยาวที่ปลูกนั้น อาจจะไปเกี่ยวพันกับเส้นผมปกติและทำให้กราฟหลุดได้ แม็กซ์แฮร์ คลินิก คือคลินิกปลูกผมที่สามารถทำการปลูกผมได้ทั้งแบบวิธีตัดผม (FUE / FUE MCG / FUE DHI) และวิธีแบบไม่ต้องตัดผม (Non shave FUE / Long hair FUE) เนื่องจากทางคลินิกมีแพทย์และทีมปลูกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำเคสทุกรูปแบบ ทั้งนี้คนไข้สามารถเข้ามาทำการปรึกษาแพทย์เพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่คลินิกแม็กซ์แฮร์ทุกสาขา