ปลูกขนหน้าท้อง

ปลูกขนหน้าท้อง

การปลูกเส้นผมหรือเส้นขนนั้น สามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกาย แต่ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทราบถึงลักษณะทางกายภาพตามธรรมชาติของเส้นผมหรือเส้นขนในบริเวณนั้นๆ

สถาบัน Max hair เป็นหนึ่งในไม่กี่สถาบันของโลกที่มีประสบการณ์ปลูกขนหน้าท้องให้กับเคสคนไข้จริงมาแล้วหลายสิบเคส เพราะทำได้ยาก และเป็นบริเวณที่มีความเฉพาะตัวของเส้นขนสูง ต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ขนหน้าท้อง คือส่วนของเส้นขนที่ต่อขึ้นมาจากขนบริเวณหัวหน่าว ไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณรอบสะดือ ซึ่งขนบริเวณนี้ช่วยทำให้ผู้ชายหลายท่าน มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาถอดเสื้อ หรือสวมใส่ชุดว่ายน้ำ จึงเริ่มเป็นที่นิยมในการเข้ารับการปลูกขนบริเวณนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

 ขั้นตอนการปลูกขนหน้าท้อง
1. ออกแบบทรงขนหน้าท้อง (โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับความต้องการของคนไข้)
2. เตรียมพื้นที่ และใช้เส้นขนจากบริเวณอวัยวะเพศเป็นหลัก เพื่อความเป็นธรรมชาติของเส้นขนที่หน้าท้องที่ปลูกใหม่มากที่สุด
3. เจาะเก็บกราฟ (1-2 ชม.)
4. นำกราฟที่เจาะเก็บได้ ไปตัดตกแต่ง และคัดเลือกกราฟที่เหมาะสมที่สุด สำหรับนำไปปลูกถ่าย
5. นำกราฟที่ผ่านการคัดเลือก มาปลูกเป็นขนหน้าท้อง (2-3 ชม.)
*** ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3-5 ชม.***
*** คนไข้จะรู้สึกเจ็บเฉพาะขั้นตอนฉีดยาชา แต่จะไม่มีความรู้สึกใดๆขณะแพทย์ทำการปลูก หรือเจาะเก็บกราฟ ***

ข้อควรรู้ของการปลูกขนหน้าท้อง
– ลักษณะของขนหน้าท้องตามธรรมชาติมีหลายแบบ โดยปกติมักเป็นขนเส้นเดี่ยว มีขนาดใหญ่ หนาตรงบริเวณแนวกลางสะดือ และอ่อนบางลงบริเวณด้านข้าง โดยมีทิศทางพุ่งเข้าหาบริเวณสะดือเป็นส่วนใหญ่

– การเลือกใช้เส้นขน จะเลือก Donor จากเส้นขนตามร่างกายที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นขนบริเวณหน้าท้องมากที่สุด โดยสามารถเลือกจากหนวด เครา เส้นผม หรือขนบริเวณหัวหน่าวเป็นหลัก โดยจำนวนกราฟที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 2,000 กราฟ

 การดูแลหลังปลูกขนหน้าท้องถาวร
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณกราฟแรงๆ (เช่นการจับแตะ หรือการใส่เสื้อผ้ารัดรูป) รวมถึงลดการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายหนักๆในช่วง 2-4 สัปดาห์แรก เพื่อลดการเสียดสีที่จะทำให้กราฟที่ปลูกใหม่หลุดออกได้

– สามารถโดนน้ำได้ตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัด (ทำความสะอาดได้ แต่อย่ารุนแรงบริเวณกราฟที่ปลูก)

– หลังปลูกขนหน้าท้อง จะมีอาการบวมตรงบริเวณหน้าท้องที่ปลูกกราฟได้ (จากยาชาที่ฉีดระหว่างทำการปลูก) แต่จะบวมอยู่เพียง 3-5 วัน

*** สถาบัน Max hair เป็นหนึ่งในไม่กี่สถาบันของโลกที่มีประสบการณ์ปลูกขนหน้าท้องให้กับเคสคนไข้จริงมาแล้วหลายสิบเคส เพราะทำได้ยาก และเป็นบริเวณที่มีความเฉพาะตัวของเส้นขนสูง ต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะแล้วเท่านั้น ***