นพ.ศรานนท์ ไพศาลพันธ์ หมอนุ๊ก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม ประจำ Maxhair Clinic

วุฒิการศึกษาอบรม

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • Certification of Training, Basic surgical skill
    Edinburgh University, UK
  • Certificate of approval “Basic Science in Aesthetic Surgery and Medicine”
    TACS