นพ. ระพีพล ปึงพิพัฒน์ตระกูล หมอเฮ้าส์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม ประจำ Maxhair Clinic

วุฒิการศึกษาอบรม

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Implanter Workshop for Hair Transplantation
    Siriraj Hospital Mahidol University
  • Co – Founder at Max Hair Clinic