นพ. ธนกร ปรีชาสุชาติ หมอกร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม ประจำ Maxhair Clinic

วุฒิการศึกษาอบรม

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์