นพ. ธนกร ปรีชาสุชาติ หมอกร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม ประจำ Maxhair Clinic

วุฒิการศึกษาอบรม

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Certificate of participation “6th World FUE Institute Workshop 2023”, WIFI
  • Certificate of achievement “Hair Master Course 2023” Everything You Need to Know About Hair Disorders.