นพ. ดิศรณ์ วสุนธราพร หมอแม็ค

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม ประจำ Maxhair Clinic

วุฒิการศึกษาอบรม

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง Emergency Medicine โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Implanter Workshop for Hair Transplantation
    Siriraj Hospital Mahidol University
  • FUE Hair Transplantation Training, Saint Louis University USA
  • CEO and Founder at Max Hair Clinic