นพ. กฤตกร ยั่งยืน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม ประจำ Max hair Clinic

วุฒิการศักษาอบรม

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate of participation ” 6th World FUE Institute Workshop 2023″, WFI
  • Certificate of achievement “Hair Master Course 2023” 
    Everything You Need to Know About Hair Disorders.