ปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค FUE-MAX

FUE - MAX

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE-MAX  ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การใช้หัวเจาะที่มีขนาดเล็กเพียง 0.8 มม. และการคำนวณวางแนวให้ได้ความหนาแน่นสูงสุดบนขีดจำกัดของเทคนิค FUE ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและให้ความหนาแน่นได้มากกว่าทั่วไปถึง 20% จึงทำให้แนวผมใหม่นั้นดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

นอกจากจะใช้หัวเจาะที่มีขนาดเล็กแล้ว เครื่องมือเก็บกราฟยังมีความละเอียดสูง ลดการบาดเจ็บของรอยแผลอีกทั้งลดเปอร์เซ็นการ Trauma หรืออาการบาดเจ็บของเนื้อเยื้อของกราฟผมที่มีระหว่างการเก็บกราฟ ทำให้เพิ่มอัตราการอยู่รอดของกราฟได้มากยิ่งขึ้น เสริมความแข็งแรงของกราฟยิ่งขึ้นไปอีกระดับด้วยน้ำยาเลี้ยงกราฟผมที่ได้รับการรับรองจาก FDA (สหรัฐอเมริกา)


ความแตกต่างระหว่าง FUT และ FUE

การปลูกผมทั้ง 2 วิธีนี้มีหลักการในการย้ายรากผมเหมือนกัน แต่แตกต่างที่วิธีการเก็บกราฟผมซึ่ง FUT (Follicular Unit Transplantation ) เป็นการผ่าตัดหนังศรีษะบริเวณ Donor Area เพื่อทำการเก็บกราฟผมและเย็บปิดบริเวณปากแผลซึ่งวิธีนี้จะได้กราฟผมที่มีจำนวนมาก แต่ต้องแลกกับอาการบาดเจ็บที่ต้องทำการพักฟื้นเพื่อรักษาตัว อีกทั้งรอยแผลยังเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอีกมากมาย

จึงเกิดการพัฒนาวิธีใหม่ขึ้นมาเรียกว่า FUE (Follicular Unit Extraction) ซึ่งมีวิธีเก็บกราฟผมที่มีความปลอดภัยสูงและลดอาการบาดเจ็บจนไม่ต้องทำการพักฟื้นใดๆ อีกทั้งให้ผลลัพธ์ที่ดีเทียบเท่ากันกับเทคนิค FUT ในปัจจุบันเทคนิค FUE จึงมีความนิยมสูงและมีการพัฒนานวัตกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด